Dokumenty


Pobierz regulamin rady pedagogicznej Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych

Pobierz regulamin rady rodziców Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych

Pobierz regulamin samorzadu uczniowskiego Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych

Pobierz regulamin udzielania zamowien publicznych Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych

Pobierz zasady udostepniania informacji publicznej Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych

Pobierz skład komisji przetargowej w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych

Pobierz regulamin pracy komisji przetargowej Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych

Pobierz zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej i świadectw w ZSEiL

Pobierz wnosek o wydanie duplikatu świadectwa docx pdf

Pobierz wnosek o wydanie duplikatu legitymacji docx pdfArtykuł zmodyfikowany przez admin - 20214-11-18 22:01
Autor: M. Sobiech

Zespoł Szkół Elektronicznych
i Licealnych w Warszawie


Technikum Elektroniczne nr 3
ul. Generała Józefa Zajączka 7
01-518 Warszawa

Tel.: (+48) 22-839-12-23
Fax: (+48) 22-839-00-43
Http: www.zseil.edu.pl
E-mail: zseil@zseil.edu.pl

Zespół Szkół Elektronicznych
i Licealnych w Warszawie

Technikum Elektroniczne nr 3
ul. Gen. Józefa Zajączka 7 Warszawa
Tel.: (+48) 22-839-12-23
Fax.: (+48) 22-839-00-43