O szkole

1. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 ze zmianami), z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 ze zmianami) i z przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz postanowieniami statutu.

2. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Stołeczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa

3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

4. W skład Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych wchodzą szkoły:

1) Technikum Elektroniczne nr 3 im. Żołnierzy Armii Krajowej "Żywiciel":

a) pięcioletnia szkoła ponadpodstawowa kształcąca w zawodach:
  - technik informatyk
  - technik elektronik
  - technik elektryk
  - technik teleinformatyk
  - technik urządzeń dźwigowych
  - technik programista.

2) Szkoła Policealna nr 32 dla Dorosłych - dwuletnia szkoła policealna w trybie zaocznym kształcąca w zawodzie technik informatyk - brak naboru;
3) CXLIX Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - trzyletnia szkoła publiczna dla dorosłych na podbudowie gimnazjum, ośmioletniej szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej - brak naboru;
4) Branżowa Szkoła Elektroniczna I stopnia nr 2 - trzyletnia szkoła kształcąca w zawodzie elektronik - brak naboru;Artykuł zmodyfikowany przez Monika Słomkowska 2024-07-10 08:43

Zespoł Szkół Elektronicznych
i Licealnych w Warszawie


Technikum Elektroniczne nr 3
im. Zołnierzy Armii Krajowej "Żywiciel"
ul. Generała Józefa Zajączka 7
01-518 Warszawa

Tel.: (+48) 22-839-12-23
Fax: (+48) 22-839-00-43
Http: www.zseil.edu.pl
E-mail: sekretariat.zsel@eduwarszawa.pl

Zespół Szkół Elektronicznych
i Licealnych w Warszawie

Technikum Elektroniczne nr 3
ul. Gen. Józefa Zajączka 7 Warszawa
Tel.: (+48) 22-839-12-23
Fax.: (+48) 22-839-00-43