Obieg dokumentów

Sposoby przyjmowania i rozpatrywania spraw.

Sekretariat główny szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów. Korespondencję można dostarczać osobiście, listownie oraz za pośrednictwem faksu. Dyrektor Zespołu Szkół dokonuje rozdzielenia w/w pism na osoby lub komórki odpowiedzialne merytorycznie. Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów określonych przepisach szczególnych. Podanie winno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz zawierać inne wymagania określone w przepisach szczególnych. Sekretariat Zespołu Szkół udziela informacji dotyczących sposobu rozpatrywania spraw. Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego.

Godziny pracy:
Sekretariat główny: (pokój 23, parter) pn, wt, śr oraz pt od godziny 7:30 do 15:30

czwartek sekretariat NIECZYNNY (prace wewnętrzne)Sekretariat uczniowski: (pokój 217, II piętro) pn, wt, cz oraz pt od godziny 7:30 do 15:30

środa od godziny 9:00 do 17:00


Kadry: (pokój 20, parter) od pn do pt od godziny 7:15 do 14:45

Godziny przyjęć interesantów przez Dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych
- po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem sekretariatu głównego.Artykuł modyfikowany przez admin - 2021-05-10 08:06:17
Autor: M. Sobiech

Zespoł Szkół Elektronicznych
i Licealnych w Warszawie


Technikum Elektroniczne nr 3
ul. Generała Józefa Zajączka 7
01-518 Warszawa

Tel.: (+48) 22-839-12-23
Fax: (+48) 22-839-00-43
Http: www.zseil.edu.pl
E-mail: zseil@zseil.edu.pl

Zespół Szkół Elektronicznych
i Licealnych w Warszawie

Technikum Elektroniczne nr 3
ul. Gen. Józefa Zajączka 7 Warszawa
Tel.: (+48) 22-839-12-23
Fax.: (+48) 22-839-00-43