Obieg dokumentów

Sposoby przyjmowania i rozpatrywania spraw.

Sekretariat główny szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów. Korespondencję można dostarczać osobiście, listownie oraz za pośrednictwem faksu. Dyrektor Zespołu Szkół dokonuje rozdzielenia w/w pism na osoby lub komórki odpowiedzialne merytorycznie. Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów określonych przepisach szczególnych. Podanie winno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz zawierać inne wymagania określone w przepisach szczególnych. Sekretariat Zespołu Szkół udziela informacji dotyczących sposobu rozpatrywania spraw. Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego.

Godziny pracy:

Sekretariat główny: (pokój 23, parter) czynny dla interesantów w godzinach: 08:00-15:00


Sekretariat uczniowski: (pokój 217, II piętro) czynny dla interesantów w godzinach: 07:30-15:30


Sekretariat: (pokój 27, parter) czynny dla interesantów w godzinach: 08:00-15:00


Kadry: (pokój 20, parter)


Kierownik gospodarczy: (pokój 22, parter)

Godziny przyjęć interesantów przez Dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych
- po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem sekretariatu głównego.Artykuł modyfikowany przez Monika Słomkowska - 2022-03-07 18:52

Zespoł Szkół Elektronicznych
i Licealnych w Warszawie


Technikum Elektroniczne nr 3
im. Zołnierzy Armii Krajowej "Żywiciel"
ul. Generała Józefa Zajączka 7
01-518 Warszawa

Tel.: (+48) 22-839-12-23
Fax: (+48) 22-839-00-43
Http: www.zseil.edu.pl
E-mail: sekretariat.zsel@eduwarszawa.pl

Zespół Szkół Elektronicznych
i Licealnych w Warszawie

Technikum Elektroniczne nr 3
ul. Gen. Józefa Zajączka 7 Warszawa
Tel.: (+48) 22-839-12-23
Fax.: (+48) 22-839-00-43