Rada Pedagogiczna

Informacje o Radzie Pedagogicznej w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych
w Warszawie, ul. Generała Józefa Zajączka 7W skład Rady Pedagogicznej ZSEiL wchodzą:
-Dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych
-zastępcy Dyrektora
-nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących
-nauczyciele przedmiotów zawodowych
-kierownik laboratorium
-kierownik szkolenia praktycznego
-pedagodzy szkolni
-psycholog szkolny
-bibliotekarzeArtykuł modyfikowany przez admin - 2022-03-07 08:00:00
Autor: Marek Sobiech

Zespoł Szkół Elektronicznych
i Licealnych w Warszawie


Technikum Elektroniczne nr 3
im. Zołnierzy Armii Krajowej "Żywiciel"
ul. Generała Józefa Zajączka 7
01-518 Warszawa

Tel.: (+48) 22-839-12-23
Fax: (+48) 22-839-00-43
Http: www.zseil.edu.pl
E-mail: zseil@zseil.edu.pl

Zespół Szkół Elektronicznych
i Licealnych w Warszawie

Technikum Elektroniczne nr 3
ul. Gen. Józefa Zajączka 7 Warszawa
Tel.: (+48) 22-839-12-23
Fax.: (+48) 22-839-00-43