Zaproszenie do składania ofert w ramach rozeznania rynku Z/01/2021

pobierz Na ubezpieczenie grupowe uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków ( umieszczono dnia 13 stycznia 2021r.)pobierz informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na ubezpieczenie grupowe uczniów NNW (zamieszczono dnia 22 stycznia 2021r.)