Majątek

Majątek Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie, ul. Generała Zajączka 7 w stosunku do którego uprawnienia właścicielskie wykonuje i którym dysponuje obejmuje dobra ruchome, nieruchome oraz wartości niematerialne i prawne, aktywa obrotowe.


W skład majątku wchodzą następujące składniki:


Budynki i budowle

Sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny

Wyposażenie: meble, urządzenia, maszyny

Księgozbiory


Zespoł Szkół Elektronicznych
i Licealnych w Warszawie


Technikum Elektroniczne nr 3
im. Zołnierzy Armii Krajowej "Żywiciel"
ul. Generała Józefa Zajączka 7
01-518 Warszawa

Tel.: (+48) 22-839-12-23
Fax: (+48) 22-839-00-43
Http: www.zseil.edu.pl
E-mail: zseil@zseil.edu.pl

Zespół Szkół Elektronicznych
i Licealnych w Warszawie

Technikum Elektroniczne nr 3
ul. Gen. Józefa Zajączka 7 Warszawa
Tel.: (+48) 22-839-12-23
Fax.: (+48) 22-839-00-43