Majątek

Majątek Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie, ul. Generała Zajączka 7 w stosunku do którego uprawnienia właścicielskie wykonuje i którym dysponuje obejmuje dobra ruchome, nieruchome oraz wartości niematerialne i prawne, aktywa obrotowe.


W skład majątku wchodzą następujące składniki

stan na dzień 06 grudnia 2013 roku


Budynki i budowle: 5 000 000 zł

Sprzęt elektroniczny stacjonarny (nie starszy niż 3 lata): 382 000 zł

Sprzęt elektroniczny przenośny: 68 001 zł

Pozostały sprzęt elektroniczny: 656 000 zł

Wyposażenie (meble, urządzenia, maszyny): 3 000 000 zł

Księgozbiory: 270 103,90 zł

Łączna wartość: 9 376 104,90 zł
Artykuł dodany przez admin - 2013-12-30 10:57:17
Autor: M. Sobiech

Zespoł Szkół Elektronicznych
i Licealnych w Warszawie


Technikum Elektroniczne nr 3
ul. Generała Józefa Zajączka 7
01-518 Warszawa

Tel.: (+48) 22-839-12-23
Fax: (+48) 22-839-00-43
Http: www.zseil.edu.pl
E-mail: zseil@zseil.edu.pl

Zespół Szkół Elektronicznych
i Licealnych w Warszawie

Technikum Elektroniczne nr 3
ul. Gen. Józefa Zajączka 7 Warszawa
Tel.: (+48) 22-839-12-23
Fax.: (+48) 22-839-00-43