Rada Rodziców

Rada Rodziców wspiera szkołę w realizacji jej zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Pomaga nauczycielom w organizowaniu imprez klasowych i ogólnoszkolnych, np. studniówek, wycieczek, zajęć integracyjnych, włącza się w przygotowanie matur, uroczyste obchodzenie Dnia Edukacji i Święta Szkoły, wspiera materialnie uczniów potrzebujących pomocy, finansuje niektóre wydatki szkolne, jak wyposażenie siłowni, zakup książek do biblioteki, nagrody dla uczniów i zwycięzców konkursów organizowanych w szkole, przebudowę szatni itp. Rada Rodziców jest nie tylko sojusznikiem dyrekcji i grona pedagogicznego, ale współgospodarzem szkoły. Rada tworzy Fundusz z dobrowolnie zadeklarowanych składek rodziców. Kwotą proponowaną, ustaloną przez Radę Rodziców jest 120 zł. Zadeklarowane kwoty prosimy wpłacać na konto:

Rada Rodziców Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie
PKO BP II o/Warszawa     69 1020 1026 0000 1102 0015 6877


Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023:

 • Monika Chmura - Przewodnicząca
 • Iwona Kuźma - Z-ca Przewodniczącej
 • Edyta Tańska–Pajszczyk - Sekretarz
 • Małgorzata Lipińska - Szymanik - Członek
 • Grzegorz Zaworski - Członek
 • Urszula Butkiewicz - Członek
 • Sławomir Cecha - Członek
 • Piotr Zych - Członek
 • Paulina Marcinkowska - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Agnieszka Jaźwińska - Członek Komisji Rewizyjnej
 • Monika Czarnecka - Członek Komisji RewizyjnejArtykuł zmodyfikowany przez Monika Słomkowska 2022-11-28 21:33

Zespoł Szkół Elektronicznych
i Licealnych w Warszawie


Technikum Elektroniczne nr 3
im. Zołnierzy Armii Krajowej "Żywiciel"
ul. Generała Józefa Zajączka 7
01-518 Warszawa

Tel.: (+48) 22-839-12-23
Fax: (+48) 22-839-00-43
Http: www.zseil.edu.pl
E-mail: zseil@zseil.edu.pl

Zespół Szkół Elektronicznych
i Licealnych w Warszawie

Technikum Elektroniczne nr 3
ul. Gen. Józefa Zajączka 7 Warszawa
Tel.: (+48) 22-839-12-23
Fax.: (+48) 22-839-00-43