Rada Rodziców

Rada Rodziców wspiera szkołę w realizacji jej zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Pomaga nauczycielom w organizowaniu imprez klasowych i ogólnoszkolnych, np. studniówek, wycieczek, zajęć integracyjnych, włącza się w przygotowanie matur, uroczyste obchodzenie Dnia Edukacji i Święta Szkoły, wspiera materialnie uczniów potrzebujących pomocy, finansuje niektóre wydatki szkolne, jak wyposażenie siłowni, zakup książek do biblioteki, nagrody dla uczniów i zwycięzców konkursów organizowanych w szkole, przebudowę szatni itp. Rada Rodziców jest nie tylko sojusznikiem dyrekcji i grona pedagogicznego, ale współgospodarzem szkoły. Rada tworzy Fundusz z dobrowolnie zadeklarowanych składek rodziców. Kwotą proponowaną, ustaloną przez Radę Rodziców jest 120 zł. Zadeklarowane kwoty prosimy wpłacać na konto:

Rada Rodziców Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie
PKO BP II o/Warszawa     69 1020 1026 0000 1102 0015 6877


Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021:

  • Dagmara Gumowska - Przewodnicząca
  • Monika Chmura - Z-ca Przewodniczącej
  • Edyta Tańska–Pajszczyk - Sekretarz
  • Anna Gralewska - Skarbnik
  • Andrzej Dworzak - Członek
  • Małgorzata Lipińska-Szymanik - Członek
  • Michał Michałowski - Członek
  • Piotr Nurowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  • Izabela Daszkowska - Członek Komisji Rewizyjnej
  • Anna Jawoszek - Członek Komisji Rewizyjnej

Zespoł Szkół Elektronicznych
i Licealnych w Warszawie


Technikum Elektroniczne nr 3
ul. Generała Józefa Zajączka 7
01-518 Warszawa

Tel.: (+48) 22-839-12-23
Fax: (+48) 22-839-00-43
Http: www.zseil.edu.pl
E-mail: zseil@zseil.edu.pl

Zespół Szkół Elektronicznych
i Licealnych w Warszawie

Technikum Elektroniczne nr 3
ul. Gen. Józefa Zajączka 7 Warszawa
Tel.: (+48) 22-839-12-23
Fax.: (+48) 22-839-00-43